I.A szolgáltató neve, címe
A szolgáltató neve: Elsholtz-Szabó Brigitta EV.
Székhelyének címe: 1123 Bp, Alkotás utca 13, 4/2
Adószám: 69596256-1-43
Telefonszám: +36-30/389-8938
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Weboldal: www.m17.hu

II. Ügyfélszolgálatának elérhetősége (cím, telefonszám), illetve internetes honlapjának címe
Elsholtz-Szabó Brigitta
+36303898938
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Facebook.com/marble17danceschool/

III. Az ÁSZF célja, tárgyi, személyi, területi és időbeli hatálya
3.1. Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) célja a hatálya alá tartozó szolgáltatásra és annak igénybevételére vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése, valamint a szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevők közötti jogviszony szabályozása.
3.2. Az ÁSZF tárgyi hatálya a www.m17.hu által nyújtott szolgáltatásokra és kapcsolódó tájékoztatási szolgáltatásra terjed ki.
3.3. Az ÁSZF személyi hatálya alá tartoznak: a Szolgáltató, a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználók (továbbiakban felhasználók)
3.4. Szolgáltató: az 1. pontban megjelölt szervezet.
Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, amely használja vagy igényli az internetes szolgáltatást.
A Szolgáltató és a Felhasználó a szolgáltatást a jelen ÁSZF elfogadása esetén veheti igénybe.
3.5. Az ÁSZF a szolgáltatás megkezdésének napjától kezdődően – az időközi módosítások szerinti tartalommal – határozatlan ideig van hatályban mindaddig, amíg a Szolgáltató a képzésajánló szolgáltatást nyújtja.

IV. Értesítések, közzétételek, nyilatkozatok
4.1. A Szolgáltató közzétételi kötelezettségét (beleértve különösen az ÁSZF közzétételét, valamint más tájékoztatás közzétételét) az alábbiak szerint teljesíti:
1. a) a tájékoztatást internetes oldalán (honlapján) közzéteszi, továbbá
2. b) az abban foglaltakról a telefonszolgáltatás igénybevételével elérhető ügyfélszolgálat szóbeli, emailes ügyfélszolgálat írásbeli tájékoztatást ad.
4.2. Az ÁSZF Szolgáltató általi egyoldalú módosítása esetén a módosításáról szóló valamennyi értesítésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:
1. a) pontos utalást az ÁSZF módosított rendelkezéseire;
2. b) a módosítások lényegének rövid leírását;
3. c) a módosítások hatálybalépésének időpontját;
4. d) a közzétett általános szerződési feltételek elérhetőségét;
5. A szolgáltató által nyújtott szolgáltatások meghatározása
Magánszemélyek részére (ügyfelek)
Magánszemélyek részére a weblap egyes szolgáltatásai ingyenesek, mások térítés fejében igénybe vehetőek.

V. Térítés fejében nyújtható szolgáltatások:
5.1. A weboldalon kategorizálva találhatóan előre felrögzített, és otthon elvégezhető bodytraining és egyéb testmozgással kapcsolatos alap esetben fitness centerekben elvégezhető órák határozott időtartamig való megnézhetősége.
5.2. Az online edzés keretein belül helytelenül végzett gyakorlatok miatti egészségkárosodásra semmilyen jogi felelősséget nem vállalunk.

VI. Árak
A csomagárak megtalálhatóak a honlapon, ezek változtatási jogát fenntartjuk.

VII. Lehetséges fizetési módok:
Bankkártyás fizetés.

VIII. A fizetett szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésével kapcsolatos eljárás, a térítéses szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei
8.1. A Szolgáltató jelen ÁSZF-ben megjelölt térítéses szolgáltatása csak a Szolgáltatóval kötött szerződést követően vehető igénybe.
8.2. Igénybejelentési eljárás Az igénybejelentést (a térítéses szolgáltatási szerződés megkötésére irányuló ajánlatot) az alábbiak szerint lehet megtenni: - szóban vagy írásban a Szolgáltató meghatalmazott képviselőjénél, - szóban a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatánál, - írásban a Szolgáltató internetes oldalán levő elektronikus adatlap kitöltésével.
8.3. Az igénybejelentés szempontjából igénylő az a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki, illetve amely a szolgáltatást igénybe kívánja venni.
8.4. A Szolgáltató a térítéses szolgáltatással kapcsolatos igényre 3 munkanapon szóban és/vagy írásban válaszol, és egyezteti a szolgáltatás nyújtásának konkrét feltételeit. A feltételekre vonatkozó megegyezés esetén a szolgáltatásra vonatkozó szerződést írásban kötik meg. A szerződés megkötése elektronikus úton is történhet.

IX. Az ügyfélszolgálat működése, a bejelentések, panaszok intézése (díjreklamáció, kötbér és kártérítési igények intézése)
9.1. A Szolgáltató a Felhasználók bejelentéseinek intézésére, panaszaik kivizsgálására és orvoslására, tájékoztatására ügyfélszolgálatot működtet, melynek elérhetőségei az I.1.2. pontban találhatóak.
9.2. Az ügyfélszolgálat útján a Felhasználó, illetve az ügyfél szolgáltatás iránti igényt jelenthet be, szerződést köthet, módosíthat és szüntethet meg, díjfizetést teljesíthet, a szolgáltatással kapcsolatban tájékozódhat és információt kérhet, bejelentést tehet és panasszal élhet.
Az ÁSZF vonatkozásában: - panasz: a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek (alkalmazottnak, megbízottnak) a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó nyilatkozat, mely szerint a Szolgáltató vagy a személy eljárása nem felel meg a jogszabályoknak vagy az ÁSZF-nek, - bejelentés: a panaszon és díjreklamáción kívüli minden olyan előfizetői nyilatkozat, észrevétel, mely a szolgáltatásra vagy a Szolgáltatóra vonatkozik.
9.3. A Szolgáltató a Felhasználóktól származó bejelentéseket, panaszokat és a bejelentés, panasz alapján tett intézkedéseket visszakövethető módon nyilvántartásában rögzíti, és az adatkezelési szabályok betartásával
A nyilvántartás minden bejelentésről, panaszról a következő adatokat tartalmazza:
- bejelentése, illetve panasza alapján tartalmazza:
1. a) a panaszt tevő nevét,értesítési címét , telefonszámát vagy más elérhetőségét,
2. b) ha szükséges, a szolgáltatás megnevezését,
3. c) a bejelentés, panasz rövid leírását,
4. d) a bejelentés időpontját (év, hónap, nap); - a Szolgáltató vizsgálatának eredményeként tartalmazza: e) a bejelentés, panasz kivizsgálásának eredményeit,
5. f) a bejelentés, panasz orvoslásának módját és időpontját (év, hónap, nap), g) a bejelentő értesítésének módját és időpontját. A szóbeli panaszt meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell.

X. A felhasználók
10.1. A felhasználók a weblapon szereplő online órák közül különböző keresési paraméterek alapján válogathatnak.
10.2. A weblapon keresztül történő kiválasztott órákra a felhasználó regisztrációja után lehetséges.
10.3. Az órára történő jelentkezés akkor kerülhet elfogadásra, ha a jelentkező befejezte a regisztrációját, és a kiválasztott csomagot online fizetési móddal kiegyenlítette.
10.4. Az online órák ígénybevételéről, és egyéb feltételekről a weblapon szereplő információkon kívül telefonos tájékoztatást is nyújtunk, illetve facebook oldalunkon is válaszolunk a direkt üzenetekre.

Budapest
2020.05.17

Bejelentkezés

Facebook

Támogatónk

VideóSúgó oktatóvideók

Készítette: Mobilbarat.hu - Mobilbarát weboldal és webáruház